* Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atteikties no Precēm informē Pārdevēju, iesniedzot tam aizpildītu atteikuma veidlapu -   SIA_E-RIDE_atteikuma_veidlapa.docx
Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications